Ettevõtlik kool

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk., mis on koondnimetus põnevale ja kaasvale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud:

- laste kiiremat iseseisvumist,

- suuremat huvi uute teemade vastu,

- õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist,

- erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ja õpilaste vahel.

Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast teooriast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). ettevõtliku Kooli põhimõtete järgi töötab üle 219 õppeasutuse üle Eesti, kokku üle 41 000 õppija. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.

Edupeegel on Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi ettevõtliku õppe standardi digitaalne tööriist. mille abil saavad kool/ lasteaed, maakondlik koordinaator (Viljandimaal Tiia Mikson) ja seirekomisjoni liikmed digitaalselt dokumenteerida enesehindamise ning seirekäigu protsesse.

Allikas: www.evkool.ee

 

Viljandi Kesklinna Lasteaed liitus programmiga jaanuaris 2023

Edupeeglis esitatud enesehindamisaruandega taotlesime Ettevõtliku Lasteaia Baastaset

 

Septembris 2023 saavutasime Ettevõtliku Lasteaia BAASTASEME kvaliteedimärgise!