Hea Algus

Hea Algus (Step by Step) sai alguse 1994.a. kui Georg Soros eraldas märkimisväärsel hulgal oma Avatud Ühiskonna Instituudi vahendeid varase lapseea hariduse projektile Kesk- ja Ida-Euroopas. Georg Soros on öelnud: "Oma fondide kaudu toetan ma haridust algkoolidest kuni kõrgkoolideni, ent kõige nooremate laste õpetamine on see, milles mina usun peituvat suurima varu avatud ühiskondade rajamiseks. ... Esimeseks ülesandeks noorte harimisel on hoida nende mõistus uudishimuliku, paindliku ja avatuna. Teiseks tuleb neile pakkuda rikkalikult teadmisi, mille hulgast valida". Seda püüabki teha Avatud Eesti Fondi poolt algatatud Hea Alguse lasteaedade programm.

Hea Alguse puhul ei ole tegemist alternatiivpedagoogikaga, vaid lapsekeskse tegevuskavaga. Võime rääkida uuesti leitud vanast, sest Hea Alguse programmil on palju ühist Eesti pedagoogikaklassiku Johannes Käisi põhimõtetega: Väikelapseeas toimub õppimine mängu vormis; õppimise aluseks on vastastikune aktiivne protsess laste, täiskasvanute, eakaaslaste ja väliskeskkonna vahel; täiskasvanu ülesanne on luua keskkond, mis julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma.

Kõigil programmirühmadel on teatud ühisjooned. Nende hulgas rõhutatakse; tegevuse kohandamist igale lapsele; lapse abistamist kavandatud tegevuse valikul; perekonna osavõttu ja rühmade avatust. Selle programmi järgi töötavates rühmades on rühmaruum kujundatud tegevuskeskusteks: kunstikeskus, klotsikeskus, kokanduskeskus, loov-mängukeskus, liiva- ja veekeskus, teaduskeskus.

Rühma päev algab hommikuringiga, mis on häälestus eelolevaks päevaks. Kui kõik lapsed alustavad päeva ühises vestlusringis, õpetab see lapsi endast ja teistest hoolima. Iga laps saab rääkida, teised kuulavad ja esitavad küsimusi, iga laps on tähtis, teda kuulatakse temast hoolitakse. Hommikuringis tehakse ka plaane eelolevaks päevaks: lapsed mõtlevad läbi, kas kellelgi on mõni töö pooleli; kasvataja tutvustab, milliseid uusi vahendeid ja võimalusi tegevuskeskused sel päeval pakuvad. Vestlustes nädalateemadel selgub, mida lapsed antud asja kohta juba teavad ja mida nad teada sooviksid.

Edasi kulgebki laste päev tegevuskeskustes. Muidugi ei puudu Hea Alguse programmi alusel töötavate rühmade laste päevast õuesoleku ja vaba mängu aeg.

Hea Alguse programmi alusel töötamine eeldab täiskasvanutelt head meeskonnatööd. Planeerimisest võtavad osa kõik rühmaga seotud täiskasvanud ja ka lapsed. Hea Alguse pedagoogid tunnustavad perekonna kui esimese õpetaja rolli ja pakuvad peredele palju võimalusi ühistegevuses osalemiseks.


 

Hea Alguse koduleht: www.heaalgus.ee