HOOLEKOGU on lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga (KLS § 24 lg1).

HOOLEKOGU TÖÖ

  • hoolekogu koosseisu kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma lastevanemate esindaja(d) ja linnavalitsuse esindaja
  • oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni
  • töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1 kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul


HOOLEKOGU PÄDEVUS

  • kuulab ära lasteaia direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb lasteaia direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • osaleb lapse toidukulu päevamaksumuse määramises otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi
     

VILJANDI KESKLINNA LASTEAIA HOOLEKOGU 2023-2024 õa

 

Elerin Laurimäe

Hoolekogu esimees

Rühma Kärjemesila esindaja

elerin@ut.ee

Ats Riisenberg

Hoolekogu aseesimees

Rühma Mängumesila esindaja

ats.riisenberg@mail.ee

Janika Gedvil

Linnavolikogu esindaja

 

Hanna-Liina Tirgo

Rühma Pisimesila esindaja

 

Ege Enok

Rühma Õiemesila esindaja

 

Kaire Kaljula

Rühma Piibeleht esindaja

 

Mari Lovjagin

Rühma Karikakar esindaja

 

Heli Luik

Rühma Pääsuke esindaja

 

Keiu Kokka

Rühma Pääsusilm esindaja

 

Merilyn Enders

Rühma Leevike esindaja

 

Heli Purje

Rühma Tihane esindaja

 

Triinu Aruoja

Rühma Kuldnokk esindaja

 

Kadri Suurmägi

Rühma Nurmenukk esindaja

 

Pille-Riin Lillepalu

Rühma Kullerkupp esindaja

 

Peep Maasik

Rühma Rukkilill esindaja

 

Maris Juul

Rühma Lõoke esindaja

 

Kristel Ool

Midrimaa õpetajate esindaja

 

Silvi Paagel

Mesimummi õpetajate esindaja