Huviringid Mesimummi õppehoones 2020-2021 õ-a.

 

Viljandi Huvikooli ringid:

 

TANTSU EELKOOL

Loovtantsu tunnis avastame tantsumaailma, lähenedes sellele loovalt ja mänguliselt. Õpime tundma oma keha liikumisvõimalusi. Tunnis on oluline protsess, avastamine, uurimine ja jagamine.

Toimub esmaspäeviti  16.15-17.00 Trallimesilas

Osalustasu 18 €

Õpetaja:  Reelika Poroson

Tel: +372 53431044

reelika.poroson@gmail.com

 

MUUSIKARING TUJU

Musitseerimine kehapillil, rütmipillidel ja plaatpillidel; laulmine; laulu- ja ringmängude mängimine; lisaks erinevad muusikalist mälu, rütmitunnet ja motoorikat arendavad tegevused. 

Toimub esmaspäeviti 15.15-15.45 Trallimesilas

Osalustasu 18 €

Õpetaja: Markus Mölder

Tel:  +372 53442238

markus.molder@gmail.com

 

Täpsem info Viljandi Huvikooli ringide kohta:

direktor Piret Mädamürk

Tel: +372 53735151

piret@huvikool.ee

 

Registreerimiseks tuleb täita elektrooniline avaldus aadressil https://viljandihuvi.ope.ee/vastuvott

 

Viljandi Kunstikooli ring:

 

KUNSTIRING LASTEAIALASTELE

Toimub teisipäeviti 16.15-17.00 Nosilas

Osalustasu 15 €

Õpetaja: Janika Siim

 

Täpsem info Viljandi Kunstikooli ringide kohta:

direktor Laineli Parrest

Tel. +372 59018345

laineli.parrest@viljandikunstikool.ee