Huviringid Mesimummi õppehoones 2019-2020 õ-a.

 

Viljandi Huvikooli ringid:

 

TANTSU EELKOOL

Loovtantsu tunnis avastame tantsumaailma, lähenedes sellele loovalt ja mänguliselt. Õpime tundma oma keha liikumisvõimalusi. Tunnis on oluline protsess, avastamine, uurimine ja jagamine.

Toimub esmaspäeviti  16.00-16.40 Trallimesilas

Osalustasu 15€

Õpetaja:  Reelika Poroson

Tel: +372 53431044

reelika.poroson@gmail.com

 

MUUSIKARING TUJU

Musitseerimine kehapillil, rütmipillidel ja plaatpillidel; laulmine; laulu- ja ringmängude mängimine; lisaks erinevad muusikalist mälu, rütmitunnet ja motoorikat arendavad tegevused. 

Toimub neljapäeviti 15.15-15.45 Trallimesilas

Osalustasu 15€

Õpetaja: Markus Mölder

Tel:  +372 53442238

markus.molder@gmail.com

 

DRAAMARING

Näiteringis õpitakse lavalist liikumist, teistega arvestamist, hääle ning kõne kasutamist ja kõike seda läbi mängude.

Toimub esmaspäeviti 15.15-15.45 Lustimesilas

Osalustasu 15€

Õpetaja: Katre Kaseleht

Tel: +372 5332 1755

katre.kaseleht@gmail.com

 

Täpsem info Viljandi Huvikooli ringide kohta:

direktor Piret Mädamürk

Tel: +372 53735151

piret@huvikool.ee

 

Registreerimiseks tuleb täita elektrooniline avaldus aadressil https://viljandihuvi.ope.ee/vastuvott

 

Viljandi Kunstikooli ring:

 

KUNSTIRING LASTEAIALASTELE

Toimub teisipäeviti 16.15-17.00 Nosilas

Osalustasu 12€

Õpetaja: Kati Kivja

 

Täpsem info Viljandi Kunstikooli ringide kohta:

direktor Kadri Kallast

Tel. +372 56692040

kadri@viljandikunstikool.ee