ÕIEMESILA RÜHM

Õpetajad:  
Silvi Paagel silvi.paagel@kesklinnalasteaed.ee
Merje Leesmäe merje.leesmäe@kesklinnalasteaed.ee
Õpetaja abi:  
Kaja Kõpp kaja.kopp@kesklinnalasteaed.ee
Rühma telefon 57 702 482

 

Rühma esindaja hoolekogus:

Marko Mägi