2023/2024 õppeaasta juhtlause: „Anna mulle käsi, lähme üheskoos..."

Üldeesmärk:  lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös

Eesmärgid:

 • laste suurem algatusvõime ja ettevõtlikkus ning arukas tegutsemine igapäevatoimingutes
 • kujunenud lihtsad arusaamad keskkonnateadlikkusest, säästvast mõtteviisist ja enda tervise hoidmise tähtsusest
 • avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav õpikeskkond
 • loovust arendav ja mitmekesine  mängukeskkond
 • laste suurem liikumisaktiivsus ja õues viibimine võimalusel iga ilmaga, terve ja sportlik laps
 • positiivset minapilti toetavad tegevused ja igapäevaelu

Põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

MESIMUMMI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSED  2023-2024 õa

 

Kuu

Üritus

SEPTEMBER

Tarkusepäev- Tere, sõbrad!-01.09

Viljandi linna 740.sünnipäev

Üleeuroopaline spordinädal

Mihklipäev-pikalauapidu- 28.09

OKTOOBER

Sportlik õpetaja-õpetajate päev- 05.10

Leivanädal

Ettelugemise päev- 20. 10

NOVEMBER

Isadepäeva orienteerumismäng- 08.11

Mardid-kadrid rühmades

DETSEMBER

Jõuluootus-advendihommikud 

Jõulukampsuni päev- 16.12

Ühine jõulupidu -19.12

Mesimummi õppehoone sünnipäev- 20.12

JAANUAR

Hüvasti kuuseke!- 08.01

Vaba lava- 30.01

VEEBRUAR

Sõbrapäeva tähistamine rühmades

Viktoriin Eesti mäng-(koos Midrimaa kooliminejatega)

EV 106.aastapäev- kontsertaktus "Sinine, must ja valge" -22.02

MÄRTS

Kauni emakeele päev- 14.03

Teatrinädal

APRILL

Südamekuu 

Kohtumine Midrimaa rühmadega ( II Kirsimägi)

Tantsupäev- 29.04

MAI

Perepäev- kontsert ja  "kodukohvikute" piknik

Kooliminejate pidu- 24.05