2021/2022 õppeaasta juhtlause: „Liigun õues, tervis põues"

Üldeesmärk:  lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös

Eesmärgid:

 • laste suurem algatusvõime ja ettevõtlikkus ning arukas tegutsemine igapäevatoimingutes
 • kujunenud lihtsad arusaamad keskkonnateadlikkusest, säästvast mõtteviisist ja enda tervise hoidmise tähtsusest
 • avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav õpikeskkond
 • loovust arendav ja mitmekesine  mängukeskkond
 • laste suurem liikumisaktiivsus ja õues viibimine võimalusel iga ilmaga, terve ja sportlik laps
 • positiivset minapilti toetavad tegevused ja igapäevaelu

Põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

MESIMUMMI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSED  2021-2022 õa

 

Kuu

Üritus

SEPTEMBER

Tarkusepäev

Mihklipäeva õuenäitus

OKTOOBER

Sügisene spordipäev

Õpetajate päeva tähistamine

Leivanädal

NOVEMBER

Isadepäeva tervitus

Mardid-kadrid rühmades

DETSEMBER

Jõuluootus-advendihommikud rühmades

Jõulupeod rühmades

Mesimummi õppehoone sünnipäev

JAANUAR

Hüvasti kuuseke!

Talvetrall-spordipäev

VEEBRUAR

Sõbrapäeva tähistamine rühmades

Eesti Vabariigi aastapäev- rühmades

MÄRTS

Emakeelepäev

Teatripäev

APRILL

Nalja- ja naerupäev

Südamekuu

Matkapäev

MAI

Lillekimp emale!

Hüvasti kooliminejad