2019/2020 õppeaasta juhtlause: „Üheskoos olla on uhke ja hää…"

Üldeesmärk:  lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös

Eesmärgid:

 • laste suurem algatusvõime ja ettevõtlikkus ning arukas tegutsemine igapäevatoimingutes
 • kujunenud lihtsad arusaamad keskkonnateadlikkusest, säästvast mõtteviisist ja enda tervise hoidmise tähtsusest
 • avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav õpikeskkond
 • loovust arendav ja mitmekesine  mängukeskkond
 • laste suurem liikumisaktiivsus ja õues viibimine võimalusel iga ilmaga, terve ja sportlik laps
 • positiivset minapilti toetavad tegevused ja igapäevaelu

Põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

MESIMUMMI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSED  2019-2020 õa

Kuu

Kuupäev

Üritus

SEPTEMBER

01.09

Tarkusepäev

Viljandi Kesklinna Lasteaia uue lipu heiskamine

 

26.09 

Mihklipäeva laat

9.30 Laadakontsert Lustimesilas

10.00 Laadamüük Trallimesilas

OKTOOBER

04.10 kell 10:15

Sügisene spordipäev

Õpetajate päeva tähistamine

 

Leivanädal

NOVEMBER

04.-08.11

Poiste nädal: Poisid ja isad

Meisterdamistoad, jututoad, perepeod

04.11

Me teeme sporti

Liikumistund Trallimesilas kõikidele poistele

05.11

Poiste Pillituba

Muusikategevus poistele Lustimesilas

05.-08.11

Isadepäeva peod rühmades

14.11 kell 15:15

Etendus: „Kes tegi pahandust?"

Anne Velli Lasteshow

21.11

Esinemine Pensionäride päevakeskuse rahvale

Metsamesila rühm

26.11

Metsamesilased lähevad Midrimaalastele külla

29.11 kell 9:30

Jõulusoovid sõbrale

Jõulukuuse küünalde süütamine Lustimesilas

DETSEMBER

05.12 kell 9:30

Jõuluootus   Ühiskontsert Lustimesilas

 

11.12 kell 11:00

Mängumesila jõulupidu Nukuteatris

 

10.12 kell 9:30

Pisimesila jõulupidu

 

          kell 17:00

Õiemesila jõulupidu

 

18.12 kell 16:00

Kärjemesila jõulupidu

 

12.12 kell 16:00

Metsamesila jõulupidu „Pidulikud jõulud"

 

19.12   kell 11:30

Sünnipäevamängud Lustimesilas

Lasteaia sünnipäeva tähistamine

 

20.12   kell 11:00

Etendus „Tuhkatriinu" Ugalas - Metsamesila

JAANUAR

06.01

Hüvasti kuuseke!

 

28.01

VABA LAVA etteasted

 

30.01 kell 11:30

Etendus „Päikesekiir õpib nägema loodust"

Teater Rõõmulill

VEEBRUAR

14.02

Sõbrapäeva tähistamine rühmades

 

20.02 kell 9:30

Eestimaal on sünnipäev

EV 102.aastapäeva aktus

 

25.02

Vastlapäev

MÄRTS

09.-13.03

Tüdrukute nädal: Tüdrukud ja emad

 

10.03 kell 11:40

Etendus „Pätuke"

Miku Manni Lasteteater

 

23.-27.03

Teatrifestival „PURDEKE"

APRILL

01.04

Nalja- ja naerupäev

 

 

Südamekuu „Kuidas südant rõõmustada?"

Tervislik toit, liikumine, hea tuju, hoolitsemine enda eest

 

13.04 kell 11.30

Etendus „Kõnnin Eestimaa külas"

Teater Sõna ja Tants

 

 

Muusikakooli kontsert

MAI

07.05

Tervituskontsert „Emade auks!"

 

11.05 kell 11:15

Etendus „Järvepeegli saladus"

Teater Nipitiri

 

 

Maakondlik kooliminejate liikumispäev

 

28.05

„Hüvasti, lasteaed!"

Metsamesila lõpupidu