2022/2023 õppeaasta juhtlause: „Anna mulle käsi, lähme üheskoos..."

Üldeesmärk:  lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös

Eesmärgid:

 • laste suurem algatusvõime ja ettevõtlikkus ning arukas tegutsemine igapäevatoimingutes
 • kujunenud lihtsad arusaamad keskkonnateadlikkusest, säästvast mõtteviisist ja enda tervise hoidmise tähtsusest
 • avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav õpikeskkond
 • loovust arendav ja mitmekesine  mängukeskkond
 • laste suurem liikumisaktiivsus ja õues viibimine võimalusel iga ilmaga, terve ja sportlik laps
 • positiivset minapilti toetavad tegevused ja igapäevaelu

Põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

MESIMUMMI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSED  2022-2023 õa

 

Kuu

Üritus

SEPTEMBER

Tarkusepäev

Mihklipäeva näitus

OKTOOBER

Õpetajate päeva spordipäev

Leivanädal

Ettelugemise päev

Sügismatk

NOVEMBER

Isadepäeva orienteerumismäng

Mardid-kadrid rühmades

DETSEMBER

Jõuluootus-advendihommikud rühmades

Ühine jõulupidu -15.dets.

Mesimummi õppehoone sünnipäev

JAANUAR

Hüvasti kuuseke!

Talvematk

Vaba lava

VEEBRUAR

Sõbrapäeva tähistamine rühmades

Eesti Vabariigi 105.aastapäev- talvine tantsupidu

MÄRTS

Emakeelepäev

Teatrikuu etendused

APRILL

Lihavõttenädal

Südamekuu kevadjooks

Kevadmatk

Tantsuhommik

MAI

Emadepäev-perepiknik

Hüvasti kooliminejad -lõpupidu 26.mai