PIIBELEHE RÜHM

Rühma telefon: 57 450 466

Õpetajad:
Lilian Naptal - lilian.naptal@kesklinnalasteaed.ee


Assistent:
Mari-Liis Raudsepp- mari-liis.raudsepp@kesklinnalasteaed.ee


Õpetaja abi:
Kristina Varkel

Rühma esindaja hoolekogus:
Kaire Kaljula