29.05.23

Käesoleval õppeaastal viisime läbi projekti „Viljandi Kesklinna lasteaia IT-vahendite soetamine" numbriga 2014-2020.1.03.22-0535 taotlusvooru „1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022" raames. Projekti käigus soetasime 15 IT – õppevahendit, rahastaja oli Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond. Taotluse summaks 2825 €.

 

Soetatud seadmete nimekiri:

  • Tale-Bot pro - 6 tükki
  • Qobo tigu matemaatikalaiendusega - 3 tükki
  • Footon komplekt - 4 robotit (igas komplektis on 2 robotit)
  • TTS Maastikurobot - 2 tükki

 

 

Soetatud robootikavahendid võimaldavad meil pakkuda lastele mitmekesisemat ning valdkondade vahel lõimitud haridust. Arvestades, et lapsed õpivad erinevalt ning on erinevate huvidega, saame võimaluse suurendada personaliseeritust eesmärgiga leida igale lapsele sobiv viis teadmiste omandamiseks. Õppetöö fookuses olevatele valdkondadele lisaks saavad lapsed omandada baasteadmised programmeerimisest ning seadmete tööst, arendades nende tehnoloogilist kirjaoskust. Projekti eesmärgiks ei ole seadmete soetamise läbi liikuda puhtalt digitaalsete vahendite õppimise suunas, vaid pakkuda võimalusi rohkemate lasteni jõudmiseks.

Viimasel ajal on suurenenud eesti keelt teise keelena kasutatavate laste hulk meie rühmades, tänu robootikavahenditele on meil nüüd rohkem võimalusi keeleõppe rikastamiseks. Lisaks sellele aitavad seadmed suurendada laste kaasatust rühmategevustesse, sama kehtib ka mõnel teisel põhjusel rühmast eemalolevate laste puhul. Tänu mängulisele elemendile, mida seadmed pakuvad, tekib kasutamise tulemusena vajadus meeskonnatöö ja teineteise juhendamise järele.

Iga robootikaseadmega seonduvalt koostasime lasteaias ka vastavad õppematerjalid. Projekti jooksul koostatud materjalid lähevad avalikuks e-Koolikott keskkonnas, et kõik soovijad saaksid neid oma kontekstile kohaselt muuta ja kasutada.